|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Hak Guna Air


Hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu
Sumber :Dep.PU, 1985

Hak Lintas Damai


Hak Kapal semua negara untuk melintasi laut wilayah negara lain tanpa mengganggu perdamaian, ketertiban dan keamanan (Dihidros)
Sumber :-

Hak Milik Atas Tanah


Hak atas yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan badan hukum dapat diberikan kepada : Warga Negara Indonesia Badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah,yaitu : Bank yang didirikan oleh negara,perkumpulan koperasi pertanian,badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh MENDAGRI atas pertimbangan MEN-AGAMA dan MEN-SOS.
Sumber :Dep.PU, 1985

Hak Pengusahaan Hutan, Concession Right


Hak memanfaatkan hasil hutan untuk jangka waktu tertentu menurut ketentuan yang berlaku (Departemen Kehutanan)
Sumber :-

Hak Sewa


Setia hak yang timbul dengan nama atau dalam bentuk apapun bertujuan untuk memperoleh hak mempergunakan suatu perumahan dengan membayar harga sewa
Sumber :Dep.PU, 1985

Halaman Muka


Tanah Pensil yang tidak tertutup oleh bangunan rumah terletak antara dinding muka bangunan rumah sampai batas persilmuka
Sumber :Dep.PU, 1985

Hama dan Penyakit Ikan Karantina


Adalah semua hama dan penyakit ikan yang ditetapkan pemerintah untuk cegah masuknya kedalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara RI
Sumber :Kumpulan Peristilahan SURTA, Tahun 1995

Hantaran Hubung (Listrik)


Hantaran yang menghubungkan kotak alat pembatas/pengukur dengan phb utama
Sumber :Dep.PU, 1985

Hantaran Netral (Listrik)


Hantaran yang dihubungkan pada titik netral sistim fasa tiga atau fasa banyak lainnya
Sumber :Dep.PU, 1985

Hantaran Pengaman (Listrik)


Hantaran yang dipergunakan untuk tindakan pengaman terhadap kejutan listrik bila terjadi gangguan danyang menghubungkan antara : Masa terbuka dengan hantaran pentahanan atau elektroda tanah Masa terbuka dengan masa terbuka lainnya Masa terbuka dengan hantaran netral
Sumber :Dep.PU, 1985