|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Danau Eutrofik


danau yang mengandung unsur hara yang tinggi, berasal dari limbah rumah tangga atau pertanian (pupuk) dan kandungan fitopplankton besar
Sumber :BIK, Pusdata

Danau oligotrofik


danau yang kandungan unsur haranya rendah, oksigen terlarut tinggi, tanpa stratifikasi kolom air yang jelas
Sumber :BIK, Pusdata

Danau mesotrofik


danau dengan kandungan unsur haranya dalam tingkat sedang
Sumber :BIK, Pusdata

Danau endorheik


danau tanpa alairan air keluar pada permukaan maupun bawah permukaan. Air berkurang melalui penguapan.
Sumber :BIK, Pusdata